Skolbanken Logo
Skolbanken

Barbapapa

Ellös förskola, Orust kommun · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Vi har valt att arbeta med temat Barbapapa. I temat kommer vi utgå från dessa figurer: Barbapapa, Barbalala, Barbabok och Barbaskön 

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Barnen på Sländan är nyfikna, kan och vill mycket själva. När vi erbjuder olika aktiviteter är de positiva och vill gärna vara med. Vi vill arbeta med språk genom sång, ramsor, sagor och tecken som stöd. Vi kommer använda oss av ett material som heter TAKK (Teckenkommunikation) 

Barnen på Sländan har börjat samspela med varandra i leken. De dras till varandra genom att de iakttar, härmar, imiterar och vill leka bredvid. Det är viktigt att vi skapar en inspirerande miljö som inbjuder till lek och lärande. Vi vill ha en föränderlig miljö med leksaker och material som lockar till lek och skapar möten mellan barnen. Det är många små barn därför är det viktigt att ha många saker av samma sort

TEMA/PROJEKT

 

Temat detta läsår är Barbapapa och hans familj. Det är en saga med mycket fantasi och alla figurerna har olika intressen och kunskapsområden. Vi kommer att använda Barbafamiljen som en röd tråd mellan bild och form, rörelse och musik, språk och lek.

 

 

 

 

 

  • Barbapapa har en fantastisk fantasi och kan förvandla sig till olika formeranim barbapapa
  • Barbalala är intresserad av sång, musik och rörelse.anim_05barbalala
  • Barbabok är intresserad av språk. Barbabok lär oss nya ord och användandet av TAKK  (Teckenkommunikation) Bildresultat för barbabok
  •  
  • Barbaskön är intresserad av att skapa med olika material. Bildresultat för barbaskön
Mål:

Språk: vi vill utveckla barnens språk genom tecken, sång och ramsor, böcker

Skapande: vi vill utveckla barn intresse för att skapa med olika material och färger

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

 Vi vill få in Barbafamiljen i barnens lek genom figurer, sagor, pussel, spel. I samlingen kommer vi använda oss av sång, rytmik, instrument, rörelse.

Barnen kommer att skapa i olika material som har anknytning till temat. 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Dokumentera i barnens lärlogg!

UTVÄRDERING

Barns inflytande och medskapande

Barnen har haft inflytande i temaarbetet genom att vi har tagit vara på det som barnen har varit intresserade av och skapat aktiviteter utifrån deras intresse. Barnen har fått tagit hem Barbapapa över helgen och återberättat vad de har gjort tillsammans och det har gjort dem medskapande i temat.   

Lust att lära

Vi upplever att barnen har tyckt att det har varit spännande när vi har tagit fram våra barbafigurer och introducerat ex ett nytt tecken och vi har sett att barnen har lärt sig flera tecken som de har använt sig av när vi har pratat om ex mat och färger. Att vi har introducerat färgernas tecken har gjort att flera av barnen också har lärt sig vad de olika färgerna heter.

Barbafiguerna har varit med och visat barnen vad vi ska göra våra skapande aktiviteter och det har gjort att skapandeprocessen har blivit mer lustfylld. Vi har sett att barnen har tyckt att det har varit roligt att arbeta med olika material genom att känna och arbeta med olika material (klister, sten, färg, papper). 

 

Normer och värden

Vi jobbar med detta hela tiden och framförallt i våra vardagssituationer. Vi pratar om hur man tar hänsyn, att man väntar på att saker är lediga, vänta på sin tur, inte slåss. Vi använder oss av tummen upp samt uttryck som "bra kompis". Vi ser att  barnen hjälper varandra med ex kläder eller hämta något åt varandra. 

Utvärdering av våra mål

Språk: vi vill utveckla barnens språk genom tecken, sång och ramsor, böcker.

Vi har använt oss av veckans tecken. Framförallt mat, färg och klädtecken. Vi ser att barnen har använt sig av tecknen som vi har lärt oss. De pratar om dem, pekar på bilderna på väggarna, och använder tecken i vardagssituationer. I samlingen har vi använt oss av sång och ramsor. Vi har använt oss av böcker och läst mycket för barnen.  

Skapande: vi vill utveckla barn intresse för att skapa med olika material och färger

Vi har skapat utifrån Barbafigurerna. vi har bla. målat stenar, tallrikar och gjort maraccas och då använt färgerna på de Barbafigurer vi har använt i temat.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter