Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Respekt Lyan 2017

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att respektera allt levande i sin närmiljö. Förstå att alla har ett värde och att vi får tycka och tänka olika. Allt levande ska tas hand om med omsorg och vi vill att barnen ska utveckla förståelse för att "mina" handlingar påverkar andra.

 

 

Aktivitet

  • Skogsutflykter
  • Läser/Pratar mycket för/med barnen
  • Väljer medvetet litteratur
  • Dramalekar
  • Samlingar
  • Planerad och fri lek

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi är en Mulle-certifierad förskola där barnen som är födda -12 och -13 kommer att gå till skogen en gång i veckan vid minst 6 tillfällen. Därefter kommer vi att gå iväg då tillfälle ges. Där ges tillfälle att samtala samt upprepa vad respekten för allt levande innebär.

Vi har en stor gård med mycket natur (och många "rum") där vi också får tillfälle att prata med barnen om respekt för växter & djur.

Vi läser i smågrupper minst en gång/dag då vi tar tillfället i akt att samtala och ställa frågor utifrån bokens innehåll. Vi kommer den här terminen att jobba med "Tio kompisböcker baserade på Barnkonventionen"

Dramalekar kommer vi att ha varannan vecka för barnen födda -13. Då använder vi oss  mycket av samarbetslekar.

Vi uppmanar alla till att lyssna på varandra och respektera allas åsikter. Vi vuxna finns ständigt närvarande.

Vi vuxna bemöter barnen respektfullt när de kommer med åsikter och önskemål så de känner tillit till oss. På det sättet skapar vi ett öppet klimat.

 

 

Resultat - hur blev det?

Av olika anledningar har vi inte kunnat ha någon dramagrupp.

Annars jobbar vi på som planerat.

Vi har mycket snäckor på gården. Barnen leker varsamt med dom. 

11/6-18    Sedan vi fick Polyglutt har vi lysssnat på dom olika  kompisböckerna. Ibland tillsammans i grupp då vi pratat runt böckerna efteråt och ibland har barnen själva valt att ensammalyssna på dom. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi har pratat med barnen om hur snäckor,maskar lever. Vad som är bra/dåligt för dom.

Vi märker även på barnen att dom visar mer respekt för varandra


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback