Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

I skolan/Om religion

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Du ska få lära dig om: Varför du går i skolan, vem det är som bestämmer i skolan och vad du kan göra för att du och dina klasskamrater ska trivas och må bra i skolan. Tre olika religioner, vad de olika religionerna har för likheter och skillnader.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I SO utvecklar du din förmåga att:

Analysera, kommunicera, förstå olika begrepp, söka, granska och sammanställa information, tolka och värdera.

Du ska få lära dig att reflektera över din vardag i skolan. Grunden för ett demokratiskt tänkande att du kan vara med och påverka samhället .

Demokrati bygger på att du har en röst och att det som de flesta tycker genomförs, men alla har rätt att uttrycka en annorlunda åsikt.

Du ska få lära dig om kristendom, islam och judendom genom att du lär dig likheter oh olikheter inom de olika religionerna som traditioner, högtider och levnadsregler ökar din förståelse för andra människors trosuppfattningar och religiösa handlingar

Bedömning - vad och hur

VAD?

Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Du kan samtala om elevnära frågor. Du samtalar om elevnära livsfrågor. Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i området.

Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan.

 HUR?

 Genom att 

  •  du ställer frågor, deltar i samtal,
  •  du utför olika arbetsuppgifter,
  •  du svarar på frågor skriftligt/muntligt.

 Undervisning och arbetsformer

 Undervisnig

  • Läser faktatexter
  • Arbetsuppgifter
  • Tittar på och samtalar om program som hör till ämnet

 

Arbetsformer

Lyssna-diskutera

Läsa-se på bilder, titta på olika program med anknytning till ämnet.

Vi arbetar enskilt, gemensamt, i par och i grupp

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback