Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Tema Sverige

Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Nu ska vi studera vårt avlånga land. Vi ska undersöka vad det finns för olika landskap och vilka kända städer, sjöar, berg m.m. det finns i respektive landskap. Vi ska undersöka vad det finns för växtlighet och naturtillgångar, vad folk arbetar med, var det bor mycket/lite folk och vad som påverkar var folk väljer att bo.

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • Kunna använda geografiska begrepp
  • Ha kunskaper om natur- och kulturlandskap i Sverige.
  • Kunna se samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  • Kunna undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor.
  • Ha kunskaper om Sveriges namngeografi.

Begrepp vi arbetar med:

naturlandskap, kulturlandskap, atlas, väderstreck, kompass, ekvatorn, norra och södra halvklotet, befolkningstäthet, glesbefolkat, naturresurs, kalfjäll, barrskog, myr, våtmark och odlingsmark. Fler begrepp kan komma till allt eftersom. 

Arbetsgång

 Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, arbeta med enskilda eller parövningar i kartboken och öva begrepp och ord genom veckans ord. Ni kommer också skriva texter om Sveriges landskap. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mall PP för år 4-6 Lerbäckskolan 17/18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter