Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lilla Aktuellt, Nutidskryss och veckans nyhet

Björneborgs skola, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Det är viktigt att känna till vad som händer i vår omvärld, samt orsaker, konsekvenser och samband. I skolan ser vi därför på Lilla Aktuellt skola, jobbar med nutidskryss och diskuterar de frågor som tas upp. Varje elev ska under läsåret få skriva om och berätta om en egen vald nyhet.

Undervisningens innehåll

Detta arbetsområde löper över hela läsåret 2017/2018. Vi gör inte alltid allting varje vecka. Veckans nyhet startar under vårterminen. 

  • Titta på veckans avsnitt av Lilla Aktuellt - skola. 
  • Arbeta med veckans nutidskryss genom att svara på frågorna och diskutera innehållet
  • Redovisa en egen vald nyhet muntligt och skriftligt.

Metoder

  • Titta på nyhetsprogram för barn/ungdomar enskilt eller i liten grupp
  • Svara på frågor i "Nutidsfrågorna". 
    • Klass 4-6 använder "Lilla a" (10 frågor), som delvis bygger på veckans avsnitt av Lilla Aktuellt. 
  • Diskutera innehållet i nyhetsprogrammet och i frågorna.
  • Arbeta med funderingar kring nyheterna, diskutera, ta reda på mer fakta genom att leta på internet, böcker eller om någon vet och kan förklara.
  • Fördjupning efter eget intresse genom "veckans nyhet".

Bedömning

Bedömning sker enskilt eller i grupp med pedagog, under lektionstid. Nutidskrysset utgör en del av bedömningen. Resultatet på nutidskrysset speglar till stor del hur väl man tagit till sig informationen i Lilla Aktuellt skola. Eleverna förväntas därför titta och lyssna uppmärksamt, delta aktivt i samtal och diskussioner kring de aktuella frågorna, samt göra veckans nutidskryss. När det gäller nyheter är det alltid viktigt att reflektera över orsaker, konsekvenser och samband, samt att vara källkritisk. Läs mer i bedömningsmatrisen nedan.

 

Mer om Lilla Aktuellt Skola hittar ni här:

https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt-skola


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris: Lilla aktuellt, nutidskryss och veckans nyhet
Uppgifter
Lilla Aktuellt årskrönika 2017
Veckans nyhet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback