Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Ämnen runt omkring oss

Irstaskolan, Västerås Stad - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 september 2017

I det här arbetsområdet ska du få lära dig om olika ämnen som finns runt oss. Du ska också få lära dig om varför vissa material rostar, hur malmbrytning går till och vad kolets kretslopp är för något.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du har nu möjlighet att lära dig om:

* var kol finns i naturen

* man kan säga att olja är ett fossil

* vad det är för skillnad på bergart och mineral

* vad ett grundämne är

* viktiga metaller som vi människor behöver

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa i faktaboken, se på faktafilmer, diskutera och arbeta med instuderingsfrågor

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din förmåga att:

* dokumentera en undersökning

* med hjälp av kemiska begrepp förklara ämnens egenskaper och sammanhang

*resonera om malmbrytningen och människans påverkan på naturen (hållbar utveckling)

 

Hur du får visa vad du kan:

Du har chans att visa vad du kan när vi diskuterar och i din dokumentation samt när vi genomför ett skriftligt prov (alternativt muntligt).

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 


Läroplanskopplingar

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback