Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematikens 5 förmågor

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Problemlösning, begrepp, metod, matematiska resonemang och kommunikation

  • Vad som kommer att bedömas:
  • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
  • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
  • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Matematikens 5 förmågor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback