Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Djur och växter i närmiljön.

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Vad är det för djur? Vad är det för växt? Hur sorteras och grupperas olika arter? Hur undersöker och dokumenterar vi det vi ser?

Ur det Centrala innehållet:

 

Hur ska vi arbeta?

  • Vi arbetar och lär oss om några vanliga djur i vår närmiljö.
  • Vi arbetar och lär oss om några vanliga växter i vår närmiljö.
  • Vi lär oss sortera och gruppera olika växter och djur.
  • Vi lär oss om Carl von Linné. 
  • Vi gör undersökningar och observationer i vår närmiljö.
  • Vi dokumenterar och jämför våra undersökningar.
  • Vi ser på filmer om växter och djur.
  • Vi arbetar enskilt och i grupp.

 

Hur kommer jag att bedöma dig?

Skolverkets bedömning samt dina tankar, funderingar och diskussioner under lektionerna.

 


Läroplanskopplingar

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback