Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Optik - Ljus

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 30 december 2020

Varför är himlen blå, molnen vita och en solnedgång röd? Vad är ljus och hur kan vi se? Detta är frågor vi ska hitta svaren på under de närmaste veckorna 37-39.

 

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala

När du har läst kapitelet ljus ska du

 • veta vad en ljuskälla är
 • kunna förklara vad ljus är
 • kunna förklara vad som menas med reflexion
 • kunna beskriva reflexionslagen
 • veta vad är brännpunkt är
 • kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex spegel
 • kunna beskriva ljusets brytning
 • veta vad totalreflexion är
 • kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex lins
 • kunna beskriva ögat
 • känna till hur och varför ett prisma kan bilda ett spektrum av färger
 • kunna förklara varför ett par röd skor ser röda ut
 • veta att färger är ljus med olika frekvens
 • veta vad polariserat ljus är

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med  "TITANO Fysik " sida 149-166 inklusive uppgifter.
 • Vi kommer att få se korta filmer, powerpoint och ha lärarledda genomgångar
 • Vi kommer att arbeta i grupper med olika frågor som hör till området.
 • Avsluta med prov

Bedömning

DU VISAR ATT DU NÅR KUNSKAPSKRAVEN GENOM ATT:

 

 • du deltar vid muntliga redovisningar, samtal, diskussioner
 • du läser texterna i boken alt. ser på filmerna
 • visar förståelse för texterna och filmerna genom att kunna besvara frågorna ovan och även kunna svara på frågorna i en provsituation.

Lektionsarbetet kommer som vanligt att vara en del av bedömningen
Hur delaktig du är under genomgångarna spelar också roll för omdömet


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömning i OPTIK
Uppgifter
Begrepp om optik
Power Point om Optik av Lindesberg