Skolbanken Logo
Skolbanken

Inskolning/grundverksamhet

Musikantens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

För många barn är det en stor omställning att vara ifrån sina föräldrar och vistas tillsammans med jämnåriga barn större delen av dagen. Därför verkar vi på förskolan för att våra rutiner ska ge en trygghet för barnen. I grundverksamheten lär de sig hur det fungerar här med lek, fruktsamling, innemiljö och utemiljö, aktiviteter, mat och vila. De vet vad som kommer att hända eftersom dagarna ser ganska likadana ut. Under inskolningveckorna lär barn och personal känna varandra och därmed läggs en trygg bas för vidare aktiviteter i smågrupper. Vi lägger stor vikt vid rutiner, normer och värden under terminens första veckor. Sammantaget blir dessa aktiviteter det vi kallar grundverksamhet.

SYFTE 

Vad vill vi uppnå?

  • att få känna att alla barn är en del av barngruppen.
  • att alla ska känna sig trygga på förskolan.
  • att barnen ska tycka att det är roligt att vara på förskolan.
  • att vi har ett bra samarbete med vårdnadshavare och barn.
  • att vi under inskolningarna har normer och värden med oss i tankarna i val av aktiviteter.

METOD

Tydliga rutiner med samling, lek ute och inne, aktiviteter kortare stunder, mat, tvätta sig, toabesök och vila.

Bestämda platser vid lunch och vila.

Nära och synliga pedagoger för barn och vårdnadshavare.

Barn och vårdnadshavare får lära känna alla i personalen.

 

DOKUMENTATION UNDER GRUNDVERKSAMHETEN

Vi dokumenterar vissa delar av barnens första dagar, om det har inskolning. Vi tar bilder i lek, vila, matsituation eller i samling. I Unikum lägger vi sedan in en samlad uppfattning av hur inskolningen har varit. I Unikum lägger vi in dokumentation för hela barngruppen. 

UPPFÖLJNING

Vi gör en uppföljning och utvärdering av inskolningarna vid ett enskilt inskolningssamtal med vårdnadshavarna efter två månader. Övriga har utvecklingssamtal i vanlig ordning. Pedagogerna har fortlöpande reflektion och analys under all verksamhet på förskolan. Resultatet dokumenteras enskilt på Unikum, för gruppen och i bloggen på Unikum.

 

UTVÄRDERING

Vi har ändrat våra inskolningsrutiner efter att vi och föräldrar har upplevt att det blev för mycket för barnen att alla i personalen var lika delaktiga i inskolningen. Ändringarna bestod i att vi nu har en fast pedagog på vardera avdelning. Ändringen gjorde att personalen känner att de har lättare att se helheten och att barngruppen känns tryggare. 

 


Läroplanskopplingar

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter