Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Brott och Straff

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Det har blivit inbrott i ditt hus. De har tagit din dator. Vad händer när du gör en polisanmälan?

 

 

Mål för lektionen/lektionernaMålet under lektionen/lektionerna är att du ska förstå att/hur...

 •  skillnaden mellan en grundlag och vanlig lag kan beskrivas samt resonera kring varför den skillnaden finns
 •  straff kan avskräcka människor från att begå brott. Kunna ge egna exempel och resonera kring dem och olika konsekvenser för individen
 •  vad anledningarna kan vara till att människor begår brott samt vad samhället kan göra för att förhindra det
 • gången är från brott till påföljd. Kunna förklara vad som händer där emellan och hur individen påverkas
 • vilka begrepp som är viktiga för området samt kunna förklara och använda dem

 

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • gemensam läsning av texter kopplade till området
 • skriva förklaringar av begrepp kopplat till området. Det sker genom EPA - olika färger. Elevautentiska exempel på förklaringar på begrepp visas och diskuteras. Vad skiljer dem åt? Hur kan man resonera kring vilken som har en högre nivå? Hur kan vi ta med den lärdomen i andra uppgifter?
 •  Exit ticket ges efter lektioner, både anonyma och icke-anonyma.
 •  Eleverna ska skriva en berättelse som ska visa deras förståelse för rättssystemet, från brott till påföljd. Konsekvenser för individen ska synliggöras i innehållet. Gemensam checklista utformas där både svenska och samhällskunskap bedöms. 
 • Berättelserna kamratbedöms och utvecklas.
 • Begrepp och fördjupande diskussionsfrågor (öppna frågor/resonera/argumentera) lämnas in via Classroom. 
 •  Titta på filmer
 • Använda modelltexter och checklistor

 

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att

 • Exit ticket och arbete genom Classroom kommer ske fortlöpande. Då får du möjlighet att visa din förståelse.
 • jag som lärare och dina klasskamrater kommer delta i bedömningen men även du själv. Exempelarbeten kommer visas och du ska utifrån dem bedöma dina egna svar på ex begrepp.
 • Bedömningen kommer ske fortlöpande (formativ) men resultera i en summativ (betyg).  
 • Du skriver din berättelse
 • Diskussioner och gemensamma samtal i klassrummet där namnlappar används. 
 • EPA-diskussioner
 • Test, inlämningsuppgifter. 
 •  

 

Källor vi kommer att använda

 

 

Vi kommer att använda oss av följande källa/källor:

Litteratur: Samhällskunskap 4-6 Grundbok av Michael Engström

                PULS Samhällskunskap

 Filmer från studi.se : I rättssalen

                                  Från brott till åtal

                                  Vad som händer när du anmält ett brott

Filmer från svt: Lilla aktuellt hängde med på en rättegång


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Brott och Straff