Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Återberättande text

Klostergårdskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Under arbetets gång kommer du att träna på och utveckla din förmåga att skriva återberättande texter.

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

Kunna skriva en återberättande text i kronologisk ordning.

Under arbetets gång kommer vi att:

Gå igenom mallen för hur en återberättande text ska se ut. Titta på olika exempel av återberättande texter. Prata om olika "tidsord" - som för handlingen i den återberättande texten framåt. Vi kommer ge exempel på olika sorters slutkommentarer som ska/kan skrivas efter en återberättande text.

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Efter vår utflykt till Lomma kommer du att skriva en återberättande text om utflykten utifrån en mind-map vi gör ihop. Om  en elev inte var med på utflykten får man återberätta om utflykten utifrån klasskompisarnas berättelse.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Skriva en återberättande text i kronologisk ordning där du använder olika tidsord och ger en slutkommentar.

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3 eller 6

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter