Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Jä ht 17 åk 8 Svenska Insändare TP

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

I det här arbetsområdet lär du dig att skriva en insändare. Du får också träna på att ge respons på andras insändare och bearbeta din egen.

Mål för elev/bedömning

Du ska kunna skriva en insändare och veta hur den är uppbygd.

Du ska kunna ge respons på andras insändare och kunna bearbeta din egen med ledning av respons du fått. 

Du ska kunna följa de språkliga normerna

Du ska ha god struktur i din text. 

 

Genomförande

Vi kommer att läsa insändare och gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Sedan får du själv skriva en egen insändare som du lämnar in. Som avslutning på arbetsområdet ger du respons på några klasskompisars insändare genom att kommentera insändarna. Du får också respons på din egen insändare och bearbetar den med ledning av responsen du fått. 

Samtidigt som du arbetar med din insändare kommer du att jobba med skrivregler. 

Kursplanemål

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
  • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä ht 17 åk 8 Sv Insändare TP
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter