Skolbanken Logo
Skolbanken

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen HT-17, GTLU, Dans drama, rytmik och rörelse

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas? Dans, drama, rytmik och rörelse _____________________

Det här har vi GJORT. Uppfylldes målen?  

Rytmik, gymnastik, rörelse, dans, sång, musik, utklädningskläder och rollekar.

Det här har vi TÄNKT        

Barnen ska få en uppfattning om kroppen, sig själva, utveckla grovmotorik och rumsuppfattning. Uppmuntra rörelse och god hälsa. Det är viktigt att ge barnen en lustfylld och roligt upplevelse som blir ett minne senare i livet.

Det här har vi LÄRT. Skriv om sådant som ni inte visste förut eller om sådant som ni nu förstår på ett annat sätt. Vad har vi lärt oss på köpet?

Barn mår bra när de har roligt.

Detta har barnen UTVECKLAT. Reflektera över och få syn på vårt eget och barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Genom ett lustfyllt lärande utvecklar barnen glädje och genom detta utvecklas deras välmående, de mår bra.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback