Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3), Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Koll på NO4

Linghedsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Skogen. Vi tittar på vilka olika slags skogar vi har i Sverige. Vi tar en närmare titt på skogens invånare. Vi ser hur de lever och hur de lever tillsammans med varandra. Vi tittar närmare på årstidsskiftningarna. Vi kommer också att arbeta med luft och vatten. Mycket mer kommer vi att arbeta med och kunna när har läst färdigt områderna.

Syfte

Lära oss och använda oss av biologiska begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen.

 

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss:

  • vad som menas med lövskog och blandskog.
  • varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
  • hur löv och döda djur bryts ner.
  • namnet på några träd, bär och svampar.
  • vad en näringskedja är och kunna ge exempel på några.
  • vad rovdjur och bytesdjur är och känna till några.

Kunskapskrav

förenkla genom att koppla till Lgr 11.

 

Centralt innehåll

förenkla genom att koppla till Lgr 11.

 

Hur ska eleven lära?

Vi kommer att använda boken koll på NO 4 samt använda internet och titta på filmer från sli.se

 

Bedömning;Vad ska bedömas?

Din förmåga att förklara och beskriva kommer att bedömas.

 

Hur ska det bedömas?

Dina muntliga och skriftliga förmågor att beskriva och förklara bedöms under arbetets gång. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris NO 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback