Skolbanken Logo
Skolbanken

Färg och form

Ringblomman, Örebro · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Glanshammars förskolor

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
(6/9) - Färg, måla, rörelse, rytmik, ta fatt-lek, hoppa, klättra, rita, småkryp, vatten, kladda, laga mat, lego, klappa i takt, letar svamp

    - Vad gör barnen ?
(6/9) - Färg, måla, rörelse, rytmik, ta fatt-lek, hoppa, klättra, rita, småkryp, vatten, kladda, laga mat, lego, klappa i takt, letar svamp

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?
(6/9) - För att barnen ska få intresse och kunskap om former och färger. Vi öppnar upp ett intresse för matematik. 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

(11/12)- De övergripande målen vi jobbat med är: Normer och värden, utveckling och lärande, matematik, teknik, skapande och språkutveckling. Se mer detaljerade läroplansmål i bloggen.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 
(6/9)  - Vi vill jobba både inne och ute med projektet. Vi planerar aktiviteter på planeringen och lägger i bloggen och under veckan. Vi pedagoger har en innedag var. Vi har ett pågående projekt under veckan och jobbar tillsammans på det med olika barn.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling. Vad gick bra och  Varför?

(11/12) Att introducera barnen in i ett projektinriktat arbetssätt har gått ganska bra. Att dela in barnen i mindre grupper har möjliggjort bättre kvalite på aktiviteten. Mallen som vi gjort varje vecka har funkat väldigt bra för att det har blivit tydligare för oss pedagoger och lättare att utvärdera projektet. Reflektionsbiten har fört vårat arbete framåt. Vi har hunnit planera aktiviteter på våra planeringar. Vi har haft bra koll på hur många gånger barnen har varit inne respektive ute. Detta har gjort det lätt att välja vilka barn som ska var vart.

Våra ambitioner har varit på en rimlig nivå och vi har anpassat innehållet till barnens kunskaper och utveckling. Vi har följt barnens intressen och utvecklat dem.

- Vad gick mindre bra och Varför?

(11/12) I början var barnen ovana vid organiserade aktiviteter vilket krävde lite extra engagemang av oss pedagoger. Vi upplevde att vi hade för kort projekttid i början av terminen. Det blev stressigt och svårt att hinna med. Vi jobbade mycket med att fånga deras intresse och fokus i början. Vi fastnade lite i skapandet i början men allt eftersom introducerade vi digitalt verktyg etc.

  - Vad behöver vi utveckla?

(11/12) Diskutera läroplansmålen och prata kring hur vi kan ta in fler i projektet.

Vad tar vi med oss av detta?

(11/12) Vi såg till att förlänga projekttiden genom att flytta fram fruktsamlingen. Det har fungerat bra att dela upp barnen i mindre grupper. Vi tar med oss arbetssättet att skriva mallar i unikum (de didaktiska frågorna) och göra plats i schemat då vi har projekttid. Till våren tänker vi att vi utmanar oss i att jobba mer med de läroplansmål vi ej berört i detta projekt. Tex dans och drama.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback