Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Planering i matematik åk 8 för ht 2017

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Den här planeringen visar vilka delmoment som vi arbetar med i matematik under höstterminen i åttan. Du kan också se vilka veckor som det är läxor och prov. Planeringen finns även upplagd i elevens classroom för matten. I den versionen finns länkar till webbsidor där man tydligt förklarar hur eleven löser mattetalen för de olika momenten. Tiden fram till att eleven gör kapitlets diagnos räknar eleven antingen grön eller blå kurs (blå är något lättare).

Kapitel 1 - Tal

Vecka 35

Grön kurs

 • Tiosystemet
 • Multiplikation med decimaltal
 • Division med decimaltal

Blå kurs

 • Decimaler
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • Division med decimaltal

 

Vecka 36

Grön kurs

 • Jämför pris och antal
 • Negativa tal
 • Räkna med negativa tal
 • Tal i potensform

Blå kurs

 • Negativa tal
 • Räkna med negativa tal
 • Potenser

 

Vecka 37
 • DIAGNOS

Beroende av ditt resultat på diagnosen:

 • Repetition blå kurs (alternativt grön kurs) eller fördjupning röd kurs.

LÄXA:

Nummer 4, sidan 245. Talen i läxan är färgmärkta från blå till röd. Du ska räkna talen som tillhör dom

kurserna som du arbetat med innan och fundera på "Sjuan". Läxan rättas under veckans sista lektionen.

 

Vecka 38
 • Fortsatt repetition blå kurs (ev. grön om du har räknat den blå kursen först) eller fördjupning röd kurs.
 • Om du vill finns ytterligare fördjupning med lite klurigare tal på sidan 38-39. Du kan även räkna svart delmoment, sidan 234.

PROV:

På kapitel Tal. (Tips! Läs sammanfattningen som finns på sidan 36)

 

Kapitel 2 - Geometri

Vecka 39

Grön kurs

 • Area
 • Rektangelns area
 • Parallellogrammens area
 • Höjder i triangel
 • Triangelns area
 • Cirkelns area

Blå kurs

 • Area
 • Rektangelns area
 • Höjder i trianglar
 • Triangelns area

 

Vecka 40

Grön kurs

 • Areaenheter - omvandlingar
 • Area av stora områden
 • Area hemma
 • Symmetri

Blå kurs

 • Cirkelns area
 • Sammansatta figurer

 

Vecka 41
 • DIAGNOS

Beroende av ditt resultat på diagnosen:

 • Repetition blå kurs (alternativt grön kurs) eller fördjupning röd kurs.

LÄXA:

Nummer 7, sidan 248. Talen i läxan är färgmärkta från blå till röd. Du ska räkna talen som tillhör dom

kurserna som du arbetat med innan och fundera på "Sjuan". Läxan rättas under veckans sista lektionen.

 

Vecka 42
 • Fortsatt repetition blå kurs (ev. grön om du har räknat den blå kursen först) eller fördjupning röd kurs.
 • Om du vill finns ytterligare fördjupning med lite klurigare tal på sidan 74-75. Du kan även räkna svart delmoment, sidan 235.

PROV:

På kapitel Geometri. (Tips! Läs sammanfattningen som finns på sidan 73)

 

Kapitel 3 - Algebra

Vecka 43

Grön kurs

 • Uttryck med variabler
 • Uttryck med parenteser
 • Multiplicera med parentes
 • Ekvationslösning

Blå kurs

 • Uttryck med variabler
 • Uttryck med parenteser

 

Vecka 44

Höstlov

 

Vecka 45

Grön kurs

 • Prövning
 • Ekvationer med parenteser
 • Lös med hjälp av ekvationer
 • Mönster och uttryck

Blå kurs

 • Ekvationslösning

 

Vecka 46
 • DIAGNOS

Beroende av ditt resultat på diagnosen:

 • Repetition blå kurs (alternativt grön kurs) eller fördjupning röd kurs.

LÄXA:

Nummer 10, sidan 251. Talen i läxan är färgmärkta från blå till röd. Du ska räkna talen som tillhör dom

kurserna som du arbetat med innan och fundera på "Sjuan". Läxan rättas under veckans sista lektionen.

 

Vecka 47
 • Fortsatt repetition blå kurs (ev. grön om du har räknat den blå kursen först) eller fördjupning röd kurs.
 • Om du vill finns ytterligare fördjupning med lite klurigare tal på sidan 106-107. Du kan även räkna svart delmoment, sidan 236.

PROV:

På kapitel Algebra. (Tips! Läs sammanfattningen som finns på sidan 104)

 

Kapitel 4 - Samband

Vecka 48

Grön kurs

 • Koordinatsystem
 • Jämförpriser i diagram
 • Proportionalitet

Blå kurs

 • Koordinatsystem
 • Proportionalitet
 • Andra linjära samband

 

Vecka 49

Grön kurs

 • Andra linjära samband
 • Fler samband

Blå kurs

 • Väg-tid-diagram

 

 • DIAGNOS

 

Vecka 50

Beroende av ditt resultat på diagnosen:

 • Repetition blå kurs (alternativt grön kurs) eller fördjupning röd kurs.

 

LÄXA:

Nummer 14, sidan 255. Talen i läxan är färgmärkta från blå till röd. Du ska räkna talen som tillhör dom

kurserna som du arbetat med innan och fundera på "Sjuan". Läxan rättas under veckans sista lektionen.

 

Vecka 51

Fortsatt repetition blå kurs (ev. grön om du har räknat den blå kursen först) eller fördjupning röd kurs.

 • Om du vill finns ytterligare fördjupning med lite klurigare tal på sidan 138-139. Du kan även räkna svart delmoment, sidan 237.

 

PROV:

På kapitel Samband. (Tips! Läs sammanfattningen som finns på sidan 136)


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback