Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri 8a och 8b

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 september 2017

Geometri, Area och volym.

  

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan:

  • Beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor.
  • Beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder.
  • Beräkna volym av spetsiga kroppar och klot.
  • Omvandla enheter för sträcka, area och volym.
  • Använda kalkylblad och rita med kod.

Begrepp som du ska kunna använda är: dimension, längd, sträcka, volym, yta, area, kropp, meter, kvadratmeter, kubikmeter, omkrets, cirkel, diameter, radie, hektar, cirkelbåge, cirkelsektor, basyta, cylinder, mantelyta, begränsningsyta, kon, pyramid, klot.

Du kommer att bedömas enligt fem förmågor: metoder, begrepp, problemlösning, kommunikation och resonemang. 

 

Arbetsgång
Du planerar själv ditt arbete utifrån dina mål och förutsättningar. Hinner du färdigt med ditt veckomål innan veckan är slut, fyller du på med fler mål. Hinner du inte färdigt eller känner att du inte förstår så jobbar du med samma mål nästa vecka. 

Du kan själv välja mellan blåa, gröna och röda sidor. När du känner att du kan samtliga mål för området säger du till läraren att du vill göra prov. Prov kommer att kunna skrivas på torsdagar. 

 

Exempel på hur ett veckomål kan se ut:

Lärandemål: Jag ska lära mig vad dimensioner är, använda rätt längdenheter och kunna räkna ut cirkelns omkrets.
 Arbetsmål: Jag ska göra sidorna 56,57,58 och 59.
Utvärdering: Jag har gjort mina arbetsmål och känner att jag delvis kan det. Jag behöver dock träna mer på att räkna ut cirkelns omkrets på delar av en cirkel.


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter