Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik Delfinskolan årskurs 1-3 2018-19

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Lektioner fyllda av sång och rörelseglädje med syfte att skapa intresse för musicerande och upptäcka sin egen passion för musiken som fenomen.

Mål

Du ska visa att du kan:

 • Delta i sång
 • Röra dig till musik och samspela med andra
 • Klappa och spela enkla rytmer
 • Få inblick i musikhistoria

 

 

Innehåll

 • Sång
 • Musikhistoria
 • Lyssna på musik 
 • Rörelse till musik
 • Använda rytminstrument
 • Gitarrspel (årskurs 3) 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

* Sjunga tillsammans.
* Lyssna på olika sorters musikstilar och prata om musikgenrers historia.
* Lyssna på musik och prata om vad man då tänker på och får för känslor.
* Gestalta sånger och berättelser med rörelser.
* Träna samspel genom rörelse till musik

*Träna gitarrspel ( för årskurs 3)

*Använda enklare rytminstrument 

Redovisning

Du ska redovisa genom att:

 • sjunga
 • dans/rörelse
 • klappa i takt

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga:

-  att delta i sång i grupp

- att röra dig till musik

- känna till vissa musikaliska begrepp

- få inblick i musikens historia


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen
Musicerande i åk 1-3
Öt/Fl/Mu Musik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback