Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Årstidsväxlingarna

Gemensamt i Borlänge, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Vi ska lära oss om årstidsväxlingar och årstiders kännetecken samt hur några vanliga djur och växter anpassar sig till olika årstider. Vi ska utveckla vår förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att beskriva naturvetenskapliga samband i naturen.

Innehåll

Vi ska lära oss:

  • Vilka de fyra årstider är och vad som kännetecknar dem.
  • Hur och när årstidsväxlingarna sker. 
  • Hur några vanliga djur och växter anpassar sig till de olika årstiderna.   

Så här kommer vi att arbeta:

  • Föra muntliga diskussioner och resonemang.
  • Se korta filmer som handlar om årstiderna.
  • Gå ut i naturen och göra undersökningar.
  • Läsa faktatexter gemensamt.

Mål:

  • Du kan berätta hur många årstider vi har, vad de heter och vad som kännetecknar dem.  
  • Du kan berätta lite om årstidsväxlingarna.
  • Du kan berätta om hur några vanliga djur och växter anpassar sig till olika årstiderna.  

Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Årstider
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback