Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Ägg

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Vilka djur lägger ägg? Vem lägger det största ägget? Det ska vi ta reda på!

SYFTE:

 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen 

 

 

 

Mål:

*  kunna beskriva en livscykel med något djur som lägger ägg

* kan använda begreppen ägg, ruva, kläckas och knäcka i meningsfulla sammanhang

* skriva olika sorters texter t.ex. faktatext, sagor

 

 

Innehåll:

* ta reda på vilka djur som lägger ägg

* rita och berätta om livscykeln för djur som lägger ägg

* lyssna till H.C. Andersens saga "Den fula ankungen"

* skriva faktatexter om djur som lägger ägg

* ta reda på vad man kan använda hönsägg till

* måla med äggvita blandat med täckfärg

* olika bilduppgifter

* ta reda på vad som finns inuti ett hönsägg

* skriva sagor om ägg

* baka med ägg

 

Bedömning

* Du ska delta aktivt på lektionerna.

* Läsa upp en text för dina kamrater.

* Berätta om en livscykel hos ett djur som lägger ägg.

* Samarbeta med andra.

* Göra illustrationer till faktatexter och sagotexter.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter