Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Ordklasser och spännande historier

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Under höstterminer skriver vi långa och korta berättelser och lär oss hitta orden som är substantiv, verb eller adjektiv.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att skriva berättelser med inlevelse och varierande språk.

Du ska kunna urskilja i texter substantiv, adjektiv och verb.

Du ska kunna berätta om en text (egen eller någon annans) du läst för din läskompis genom att svara på hennes/hans frågor om texten.

 

Bedömning - vad och hur

Vad... Du ska

  • skriva minst fyra berättelser under hösten.
  • redovisa texterna för din lärare, klasskompis eller förskolebarn.
  • klara av att hitta de tre ordklasserna i en text.
  • svara på frågor som din läskompis ställer om din bok                                                              

 

Hur.... Du visar dina förmågor och kunskaper genom att

  • redovisa dina berättelser för din lärare.
  • klara av ett prov om ordklasser.
  • svara på frågor om din bok så att din lärare lyssnar.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att skriva ett romanprojekt "Den magiska dörren". Vi använder huvudsakligen iPads. Vi lär oss att bearbeta våra texter.

Vi tränar att hitta de tre ordklasserna i olika texter som faktatexter, skönlitterära texter och engelska texter.

Vi läser våra texter för varandra, för lärare och andra vuxna och för förskolebarnen.

Vi illustrerar en ut av våra berättelser, främst "Den magiska dörren".

Vi använder litteratur, filmer och bilder till inspiration för att skriva egna berättelser.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback