Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetarförfattare

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Plötsligt hördes nya svenska röster i litteraturen. De berättade om självupplevda livsvillkor och de tog ställning för rättvisa och för bildning åt alla. De var autodidakter och deras stil kallades socialrealism. De var arbetarförfattarna som förändrade världslitteraturen

 

Läs en valfri roman av en av de klassiska arbetarförfattarna:

 • Vilhelm Moberg
 • Jan Fridegård (ej ”Trägudars land”)
 • Ivar Lo-Johansson
 • Harry Martinsson
 • Moa Martinsson
 • Eyvind Johnsson

Eller en modern arbetarförfattare. Välj bland följande titlar:

 

Uppgifter att redovisa på valfritt sätt:

 

 1. På vilket sätt är personerna i boken påverkade av den tid de lever i?
 2. Hur ser personernas ekonomi ut? Varför?
 3. Ge konkreta exempel på beskrivningar av arbetsmiljön.
 4. Vissa förutsättningar/situationer i boken känns som om de kunde hänt idag. Vissa känns uråldriga. Ge några exempel på båda.
 5. Gör ett författarporträtt på författaren av din roman.

 

Till din hjälp har du miniföreläsningar om industrialismen, läsning av korta utdrag ur texter från klassiska arbetarförfattare-/litteratur under denna tid. Utgå gärna från din lärobok i historia (Gleerups?) och titta i boken ”Svenska författare” som din lärare har med sig. Använd vårt skol- samt stadsbibliotek. Ange alltid källa då du använt ett material utifrån.

 

Arbetet ska redovisas: v.41

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback