Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 0

Yllebroderi

Näsvikens skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

I alla tider har människan haft ett behov av att smycka det som finns runt omkring sig. Genom broderi har berättelser förmedlats och uttryckt tycke, smak och personlighet. I det här arbetet vill jag uppmuntra dig och ge dig möjlighet att använda broderi som uttrycksmedel.

Arbetsuppgift

Din uppgift är att sy en kudde med en broderad framsida. Du ritar själv mönstret till ditt broderi och arbetet ska bestå av både broderi och applikation. 

  • Du syr olika stygn på en provlapp.
  • Du broderar ditt mönster och reflekterar över din arbetsprocess i  dina samtal med mig och med dina klasskamrater.
  • Du redovisar ditt färdiga arbete inför klassen.
  • Du gör en skriftlig utvärdering av ditt arbete.

 Genomgångar

Vi tittar på bilder av broderier och pratar om vad vi ser. Hur kan man förmedla olika uttryck med färg och form.

Vi lär oss sy olika broderistygn.

Vi går igenom hur man planerar ett arbete. 

Vi går igenom vad man ska tänka på när man redovisar sitt arbete.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på

Hur väl du kan använda broderi som teknik. 

Hur väl du kan planera ett arbete och driva en arbetsprocess. 

Hur väl du kan bedöma din arbetsinsats. 

Hur väl du kan tolka vad ett slöjdföremål kan berätta. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback