Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska ~ läsning åk 4

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 11 september 2017

Genom läsning får du lära dig nya saker, kan hänga med och förstå vad en film eller spännande tv-serie handlar om eller så vill du kanske bara läsa något läskigt eller roligt för att slappna av.

Syfte - varför?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Central innehåll - vad?

Arbetssätt - hur?

Vi ska:
¤ läsa både skönlitterära och sakprosatexter gemensamt och på egen hand.

¤ diskutera innehållet i texten tillsammans med dina klasskamrater

¤ återge och sammanfatta innehållet av det du läst.

¤ resonera om den lästa texten och som du sedan anknyter till dina egna erfarenheter.

Bedömning

Du visar att du kan genom att;
¤ du läser texterna med flyt.
¤ du återger och sammanfattar innehållet om det du har läst.
¤ du diskuterar innehållet i texten som du läst.
¤ du resonerar om texten och som du sedan anknyter till dina egna erfarenheter.
¤ du beskriver dina upplevelser av lästa böcker genom klassrumsdiskussioner.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Svenska läsning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback