Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 5

Musik åk 2 Ht-17

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Vi kommer att diskutera olika sätt att spela och sjunga på. Vi kommer att använda dessa begrepp när vi leker, sjunger och spelar tillsammans.

Våra mål

 

Du ska:

 • sjunga
 • använda rösten på olika sätt
 • härma melodier, rytmer och rörelser
 • röra sig till musik
 • prova på några instrument

 

 

Så här arbetar vi

 Vi kommer att:

 • sjunga tillsammans
 • träna oss på att använda rösten på olika sätt
 • göra rörelser/danser till sånger/musik
 • träna på olika rytmer
 • spela några instrument tillsammans

 

 

Bedömning

 

För att uppnå "Godtagbara kunskaper" ska du:

 • sjunga med i de sånger vi sjunger
 • använda din röst på olika sätt
 • röra dig till musik
 • härma melodier, rytmer och rörelser

 

För att uppnå "Mer än godtagbara kunskaper" ska du dessutom:

 • Visa att du kan använda dig av olika uttryck så som "högt/lågt", "ljust/mörkt", "starkt/svagt", när du sjunger

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback