Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Allemansrätten åk 2

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 september 2017

Vi tar reda på vad vi har för rättigheter och skyldigheter när vi vistas i naturen. Inte störa eller förstöra, vad betyder det egentligen?

Dessa förmågor tränar vi:

Kopplingar till läroplan

  •  
    Idh
    Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 
  •  
    Idh
    Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi:

Vi pratar om allemansrätten och dess grunder.
Vi tittar på film.
Vi ritar, skriver och berättar om allemansrätten samt tillverkar en kort reklamfilm kring vald allemansrätt. 

 

Eleven skall visa att hon/han har förstått grunden av allemansrätten genom att:

- inte störa djur och andra människor.
- inte skräpar ner i naturen,
- inte förstöra i naturen genom att t ex bryta grenar, ta bort bark, nötter eller kottar från växande buskar och träd,
- inte går in på någon annans tomt, åkrar eller andra platser där det är planterat.

men också veta att man får:
- plocka det som ligger löst på marken,
- öppna grindar och gå genom staket/stängsel om du stänger efter dig,
- promenera fritt i skog och mark men även cykla samt rida.
 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Allemansrätten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback