Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

textilslöjd å.k. 9 ; Fördjupning

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 11 september 2017

I detta arbetsområde kommer du att göra ett föremål i en eller flera textila tekniker med en större eller mindre del av återvunnet material. Det ska också finnas ett personligt uttryck i det du gör.

Hur skall vi arbeta?

Du ritar olika förslag och formger föremål. Hämta inspiration från källor utanför slöjdsalen och leta efter något som du kan återanvända i det du tänker göra! Du funderar på vilken teknik/ vilka tekniker som kan passa bäst för att få det uttryck/ den stil du önskar. Beskrivning till hur du ska gå tillväga kan du antingen skapa själv eller leta upp eller en kombination av dem båda. 

När du framställer ditt föremål för du också en relevant dokumentation ( i Google dokument ) med en bild på din ritning och bilder tagna under framställningen av ditt föremål. I texten du skriver tar du ställning till följande frågeställningar under arbetets gång: Vad har du gjort? Hur har det gått? Vad har du lärt dig? Kunde du gjort på något annat sätt? Vad var det som gjorde att du valde att göra just det föremål och de detaljer du gjorde?  Formulera tankar kring funktion och estetik.

Du tränar dig på att använda olika redskap och material i textilslöjden. Du utvecklar allt eftersom en större förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap, material samt uttryck vad det gäller funktion och estetik inom detta arbetsområde. 

Vi jobbar också mer med textila material ( deras funktion, för- och nackdelar  m.m.) samt slöjdspecifika uttryck.

 

 Vad bedöms?

Du visar din kunskap genom de föremål som görs, både vad det gäller det praktiska arbetet med olika ställningstaganden och genom din dokumentation under alla led - slöjdens arbetsprocesser.

Det krävs att du är delaktig i slöjdarbetets alla delar och i de genomgångar, uppgifter och diskussioner som berör arbetsområdet.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ej namngiven
1.Idé och planering
2.Dokumentation under arbetets gång