Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sverige

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Inom arbetsområdet Sverige kommer du att få lära dig hur det ser ut i olika delar av vårt avlånga land, var människor bor och varför, hur människor livnär sig på olika platser. Du kommer också lära dig om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Målet med undervisningen:

 • Kunna namn och läge på Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten.
 • Känna till kartan och hur den är uppbyggd med färger, symboler och skala.
 • Hur vi människor använder och påverkar vår livsmiljö.
 • Viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi, t.ex. väderstreck, naturtillgångar och bygd.
 • Hur man kan använda olika källor för att söka information och hur man väljer relevant fakta.

 

 

Arbetssätt:

 • Vi kommer att göra vår egna Sverigebok i den skapar vi kunskaper om landskapen, berg, hav och vatten.
 • Vi kommer att titta på serien "Geografens testamente" och följa i deras fotspår.
 • Vi kommer att arbeta med kartan och dess uppbyggnad.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete i par eller grupp.
 • Vi kommer läsa, skriva och svara på frågor.
 • Vi kommer att titta på film som är kopplat till området.
 • Vi kommer att skriva texter på  Chromebooken.
 • Vi kommer att göra presentationer på Chromebooken.
 • Vi kommer att söka fakta från olika källor.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna till vad kartans färger och symboler betyder.
 • Kunna namn och läge på några av Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten.
 • Jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
 • Använda olika källor och sammanställa informationen i en faktatext.
 • Kunskapen om flera geografiska begrepp.
 • Arbeta i grupp, delaktighet i diskussioner och eget arbete. 

 


Läroplanskopplingar

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Matriser i planeringen
Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter