Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Schindler's List

LMH-enheten, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Diskussion och referat av film.

Beskrivning

Under några veckor kommer ni att se filmen "Schindler's List". 

Konkreta mål

Eleverna ska kunna koppla en films handling till historiska skeenden.

Eleverna ska kunna återge de källkritiska kriterierna

Eleverna ska kunna diskutera innehållet i filmen utifrån de källkritiska kriterierna

Studiefokus

Se på film med fokus på i förväg bestämda frågor

Bärande begrepp

Källkritik


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Matriser i planeringen
Schindler's List
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter