Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

PEDAGOGISK PLANERING MATTE

Alzahráa Idealiska Akademi, Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2017

PEDAGOGISK PLANERING ÅK 2 MATEMATIK

 

Mall för pedagogisk planering-ÅK 2 MATTE

 

1.    Förankring i kursplanen (Syfte, förmågor, centralt innehåll)

2.    Förväntat resultat (Vad eleven ska kunna efter arbetsområdets slut)

3.    Aktiviteter/uppgifter för bedömning (Hur arbetet ska genomföras, vad som ska bedömas)

4.    Bedömning/rättning av presentationer/resultat (kunskapskraven för området)

5.    Tänkbara kunskapsomdömen (endast läraren) (lärarens egna dokumentation i förhållande till kunskapskraven för området)

 

 

 pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

 

MATTE

HT17

FRAM TILL VECKA 44

Arbetsområde

 

MATTE – RÄKNESÄTT, KLOCKAN, PROBLEMLÖSNING OCH ADDITION

 

Rubrik

 

LÄRA MIG RÄKNA TILL 20(1,2,3, 4…..20)

 

Syfte och förmågor

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och innan olika ämnesområden.

Centralt innehåll

 

Vi arbetar för att barnen ska bli bekanta med matematiska begrepp och träna antalsuppfattning i vardagliga situationer på ett lekfullt sätt. Detta uppnår vi genom:

 - begreppslekar

- övningar i taluppfattning

 - att se och bygga mönster

 - att träna geometriska former

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Att kunna ramsräkna 0-31

• Utveckla förståelse för begreppsbildning

·         Kunna klockan och en hel timme

• Känna till de vanligaste geometriska formerna

 • Kunna sortera efter färg, form, storlek.

 • Vara bekant med veckodagar och årstider

• Utveckla förståelse för antalsuppfattning i olika former; tärning, fingrar

 • Känna till om 10-kamraterna

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

Hur synliggör man för bedömning; formative bedömningsgrupp arbete, om elev kan klara med läxor eller uppgifter, hur mycket elev deltar aktiv i genomgången, att elev ställer rätt frågor och argumentera, om har fått extra hjälp varför fortfarande kan inte ändå klara målen; om elev förstår innehållet och om inte försöker själv att få hjälpen. En till uppgift för bedömningen är om elev har vilja att utvecklas sig och följa den extra anpassning som ges från lärare.

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

·         Att kunna läsa och skriva tal och berätta om talens värde och beskriva talens relation till varandra.

·         Jämföra, sortera och berätta om storleksordning

·         Kunna bygga och konstruera med hjälp av matte

·         Att kunna räkna till nån talet

·         Elev ska kunna förstå enkla matematiska resonemang för att undersöka och lösa enkla problem

·         Elev ska kunna förstå naturliga tal och deras egenskaper

Tänkbara kunskapsomdömen

Riskera att inte nå målen

Måste lämna tillbaka läxor

Nå kunskapskraven …väl behöver för att utvecklas vidare

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback