Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagsaktiviteter

Rönnbäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Tolka och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
 • Tolka och följa ett recept, tillaga och baka med handledning av en vuxen.
 • Delta vid inköp i affär/café.
 • Orientera sig i närmiljön och dess natur, historia och traditioner.
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med vardagsaktiviteter:

 • Vi kommer att ta del av Helsingborgs kulturutbud, vi kommer att åka kollektivtrafik till en del av platserna (Vi kommer inte att genomföra denna punkt under ht-20). 
 • Tillaga en enkel rätt eller kaka.
 • Delta i en betalsituation.
 • Vi kommer att orientera oss i skolans olika lokaler, skolgård, närmiljön och natur.
 • Vi arbetar med inprintbilder och tecken inom ämnesområdet.

Kunskapskrav (för år 9)

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Bedömning sker genom:

 • Elevens förmåga att tolka recept och delta i tillagningen.
 • Elevens förmåga att delta vid inköp.
 • Elevens förmåga att kunna välja vara samt delta i en betalningssituation.
 • Elevens förmåga att hitta i sin närmiljö.

Läroplanskopplingar

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.

Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.

Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Eleven kan orientera sig i närmiljön.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback