Skolbanken Logo
Skolbanken

Gullvivan hösten 2017

Pysslingen Förskolor Solängen, Pysslingen · Senast uppdaterad: 27 september 2017

Höstens första mål. Vi grupp

Strävansmål:

 Varje barn ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att lyssna,reflektera ge uttryck för sina egna uppfattningar och förstå andras perspektiv.

Att uttrycka tankar,ställa frågor argumentera och kommunicera med andra.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Att få ihop en vi grupp där barnen går ifrån ett jag till ett vi.

Genomförande/HUR:

Att få ihop en gemenskap där barnen och pedagogerna lär sig respektera varandra lära av och med varandra och har roligt tillsammans.

Vem /vilka?

tre pedagoger och sexton barn i åldern tre fyra år  barnen visar stort intresse för bygg och konstruktion och att gå till skogen.

Förberedelser

Bildstödsbilder till samlingen, följa den detaljplan vi upprättat ,vem håller i samlingen, vem är i hallen,vem tar emot barnen ute.Planera för skogsbesök och skaffa material för bygg och konstruktion.

Aktiviteter

Leka gruppstärkande lekar tex hunden och benet, kom alla mina kycklingar. Leken Bilen.

upprepa barnens namn  istället för gruppnamnet. planerade skogsbesök. Utmana barnen vidare i bygg och konstruktion.

 

Efterarbete

Genom dokumentation kunna se tillsammans med barnen deras utveckling och lärande.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter