Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Demokrati

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2019

I höstens första moment kommer vi gå djupare in på vad en demokrati är och även olika ideologier.

Vi kommer ha både genomgångar och egna grupparbeten där ni själva får söka information. Vi kommer diskutera hur Sverige styrs, vad som gör ett land till en demokrati och hur olika länder kan styras på olika sätt. Vi kommer även lära oss om hur EU fungerar samt hur olika politiska ideologier ser ut och ser på samhället. 

 

 

 

När momentet är klart ska ni kunna:
Redogöra för och resonera kring hur Sverige styrs. Fördelar och nackdelar.

Redogöra för de 7 kriterierna för demokrati och hur dessa finns i Sverige.

Redogöra kort för de olika beslutsfattande instanserna (Stat, Landsting & Kommuner) i Sverige, deras olika ansvarsområde och hur det fungerar. 

Redogöra för hur något annat lands styre ser ut och göra jämförelser med Sverige.

Redogöra för hur EU fungerar och påverkar Sverige.

Redogöra för de 4 "stora" ideologierna (Ekologism, Konservatism, Liberalism & Socialism), vad som skiljer dem åt och hur de uppkommit.

Använda centrala begrepp som hör till området på ett bra sätt i argument och resonemang. 

 


Läroplanskopplingar

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen
Matris - Resonemang om demokrati och diktatur
Uppgifter
Pluggpapper
Powerpoints