Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3), Matematik, Musik, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

NO vå10 abc

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 september 2017

NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi och biologi. Vi följer årstidsväxlingen, arbetar med växter, svampar och djur. Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är bladen röd/gula och när är dem gröna? Vilka djur och träd finns i vår närmiljö? Vilka är våra månader och veckodagar? Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Arbetssätt

Under NO-lektionerna kommer vi att arbeta på olika sätt

  • arbeta både inomhus och utomhus
  • diskutera, resonera och ta reda på fakta
  • göra enkla laborationer/undersökningar
  • arbeta kooperativt i grupp samt enskilt arbete
  • utbyta erfarenheter med varandra
  • Vi kommer integrera bild, musik samt svenska i temat
  • Vi kommer även integrera geometri då vi uppmärksammat naturens olika former

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Mål för arbetsområdet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter