Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Vatten åk 2

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 november 2017

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Syfte

Arbetsområdets om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

- Vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv

- Vattnets kretslopp

- Vattnets olika former fast, flytande och gas

- Hur man kan ställa en hypotes kring ett experiment och sedan genomföra det för att kunna dra en slutsats.

 

Arbetssätt/metod

Så här kommer vi att arbeta:

  • Vi undersöker och experimenterar med vatten.
  • Vi samtalar om upplevelser och funderingar kring vatten.
  • Vi pratar om vattnets betydelse för oss och var det finns på jorden.
  • Vi studerar vattnets kretslopp.
  • Vi skriver, sjunger och målar.
  • Vi läser fakta och skönlitteratur och ser på film.

Bedömning

  • Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.
  • Du kan berätta om vattnets olika former; flytande, gas och fast form.
  • Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.
  • Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort  med vatten.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback