Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

HT 17 åk 5. Svenska: Läsa och förstå

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 december 2017

Under höstterminen i femman läser vi brett med fokus på flyt och förståelse. Det blir lästräning flera gånger i veckan och vi viker varken för svåra texter eller tuffa ämnen. Nyhetsartiklar, dikter, personporträtt och facktexter - vi plöjer allt! Genom att arbeta tillsammans lär vi oss dessutom att anpassa läsningen efter syfte och tillfälle. Samtidigt utvecklar vi ordförrådet, analysförmågan och vår sätt att uttrycka oss.

Vad ska jag träna på?

 - läsa olika typer av texter,

- använda olika lässtrategier,

- kommunicera kring det lästa,

- söka, välja ut och sammanställa,

- kommentera och sammanfatta innehåll,

- ge och använda feedback.

 

 

Hur ska jag lära mig? 

 - par- och gruppläsning (2 ggr/v)

- högläsning (1-2 ggr/v),
- tyst läsning (1-2 ggr/v)
- sökläsning i nyhetsartiklar och facktexter (minst 1 ggr/v).
- textsamtal bl.a med hjälp av Läsfixarna och De journalistiska frågorna,
- skriva läslogg,
- slå upp svåra ord,
- kamratfeedback.

 

 

Vad ska bedömas?

- förståelsen

- flytet

- förmågan att kommentera det lästa

- förmågan att söka och välja ut information

 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper löpande under terminens gång, dels skriftligt bl.a. i läsloggen, diagnoser och textanalyser samt muntligt genom uppläsning och samtal med, och inför, dina klasskompisar och lärare. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Svenska - LÄSA HT åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback