Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Idrott och hälsa åk 2

Stureskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Huvudrubrikerna i  läroplanens centrala innehåll är följande; 1.Rörelse  2.Hälsa och livsstil  3.Friluftsliv och utevistelse.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha rörelseaktiviteter både inne och ute. Vi kommer att ha uppvärmningsövningar, samarbetslekar, bollspel, dans, redskap/banor och rörelse till musik.Enkla regler för lekar och bollspel.

Vi kommer att ha aktiviteterna i skolans idrottshall, på skolgården, ishalllen, skogen och Brunnsjöberget.

Vi tränar orientering  i närmiljön och lär oss hur enkla kartor är uppbyggda.

Vi kommer att gå igenom allemansrättens grunder.

 

 

Bedömning

 Bedömningen sker kontinuerligt under alla idrottslektioner, all simundervisning och alla friluftsdagar.

Du ska visa att du:

  • Deltar aktivt på lektionerna.
  • Kan utföra de motoriska grundformerna ( hoppa, rulla, klättra, springa åla, krypa ) och deras sammansatta former.
  • Förstår enkla kartor.
  • Kan delta i lekar och rörelser i vatten.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter