Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vatten/ Vatten i min närmiljö

Tofta förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 27 september 2017

Genom att utforska vatten i närmiljön strävar vi efter att höja och utveckla barnens lärande kring vatten och vattnets kretslopp. Syftet med undervisningen är att barnen ska bli medvetna om var vatten finns i vår närmiljö samt väcka ett intresse kring vattnets olika form.

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Vatten finns i vår närmiljö och är något som intresserar barnen i vardagen. Vi ser att många barn dras till vatten både inne vid kranen men även ute på gården när det samlats vattenpölar på marken. Att plaska, ösa och hälla är något som är populärt.

När det droppar vatten från stuprören är det många barn som är intresserade av var vattnet kommer ifrån och samlar det i behållare. 

Barnen har i nuläget endast vetskap om att vatten finns i flytande form.  

Mål och syfte (Var ska vi?)

Syftet är att barnen ska få kunskap om var vattnet finns i vår närmiljö samt hur vatten kan se ut i olika form. Genom att utforska, leka, plaska, experimentera och samla vatten i dess olika former i olika miljöer kommer barnens kunskap om vatten bli större. I takt med att årstiderna förändras kommer även barnen få kunskap om och väcka intresse kring vad som händer med vattnet vid olika temperaturer. 

Vilket förändrande kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process? 

Att barnen fått förståelse för...

  • var vatten finns i vår närmiljö
  • vattnets tre olika former: fast, flytande, gas
  • vad som händer med vattnet vid olika temperaturer (årstiderna)
  • att vatten är livsviktigt
  • vad det är för skillnad på vatten i kranen och vatten som kommer utifrån (vattenpölar, dammar osv)

 

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

I den spontana leken med vatten är vi pedagoger närvarande och observerar vad det är barnen intresserar sig för. Vi kommer sedan att planera undervisningen utifrån barnens intresse.

Vi kommer att samla vatten från olika miljöer såsom kranen, vattenpölar och dammar. Vattnet kommer finnas tillgängligt i glasburkar på avdelningen så att barnen kan samtala kring dessa. Det kommer att finnas bilder på vilka miljöer vi tagit vattnet vid varje burk. Varför är visst vatten smutsigt och varför är annat vatten rent? Här kommer vi in på varför vatten är livsviktigt, att man inte kan dricka smutsigt vatten och varför?  Med hjälp av kaffefilter kommer vi att undersöka vad som händer när smutsigt vatten förvandlas till rent. 

 När det blir kallare ute kommer vi automatisk in på vatten i fast form och kommer då att undersöka detta. Vad händer när vi tar in snö? Varför ska man inte äta snö? Är snö varmt eller kallt? 

När vi bakar eller gör lera och behöver koka vatten kommer vi att titta på vatten i gasform. Vi får även ta vara på naturen om det någon dag skulle vara dimma. 

På avdelningen ska det skapas en lärmiljö där det syns och känns att vi arbetar med vatten. Varje barns utveckling och lärande ska främjas med hjälp av alster, bilder och engagerade pedagoger! 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback