Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tal i bråkform och decimalform

Eklandaskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Du kommer att utveckla kunskaper om tal i bråkform, att räkna ut del av antal, att jämföra tal i bråkform och samband mellan tal i bråkform och decimalform.

Tidsperiod: v.46-48 

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 3, Koll på matematik 5A. 

Test v.48

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Tal i bråkform och decimalform kapitel 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback