Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Love Theme

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 september 2017

Kärlekstema - vi jobbar med textförståelse, ordkunskap och muntligt samt olika skriftliga produktioner.

Vad ska vi göra?

 

Vi ska arbeta med ett tema om kärlek/LOVE.

 

Varför ska vi göra det?

 

Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på förståelsen av talad och skriven engelska. Du kommer att bli säkrare på att uppfatta talad engelska och ta emot information. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett välbekant ämnesområde (love). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig muntligt kring ämnesområdet.

 

Hur ska vi göra det?

Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen.

Du ska få lära dig ord/uttryck om kärlek genom att se på filmer och lyssna till hörövningar.
Du ska få träna på muntlig produktion i smågrupper (pratkort, speed dating).
Du ska få träna på att läsa texter i artikelform.

 

 Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

 

Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett nytt sammanhang i egna meningar. Tänk på: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan tillgodogöra dig innehållet i en skriven text om kärlek. Du ska visa att du kan använda engelskan muntligt under lektionstid och skriftligt i ett test. Du kommer också bedömas i hur väl du utför dina uppgifter under lektionstid.

 

 Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):

 

      Talad engelska och texter från olika medier (ex film, instruktionsfilmer och ljudfiler)

      Talad engelska med viss regional och social färgning (UK, US, Australia, Canada, South Africa etc)

      Olika former av samtal och dialoger (speech cards, speed dating)

      Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film, texter/artiklar)

      Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte (träna på att lyssna efter info)

      Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på idiom)

      Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar (speech cards)


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Love Theme - här kan du se vad du kommer att bedömas på under arbetets gång
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback