Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

2

FRIPP Att samspela i grupp - Fritidshemmet

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 september 2017

  MÅLFOKUS

Syfte/mål:

...att samspela i grupp

 

Centralt

innehåll:

 Se nedan

 

 

                                             

 

Förståelse:

Att visa förståelse och respekt för varandra.

Att se sig själv som en i gruppen.

Förmågor:

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt 

Fritidslärarens förhållningssätt:

Att vara en närvarande vuxen. Vägleda vid behov. Vara en vuxen förebild.

 

 

  UTVÄRDERING 

Utvärdering:

Trivsel och trygghet på fritidshemmet.

Utvärderingssätt:

Individuella utvärderingar digitalt

Observationer

Sociogram

Dokumentation:

Resultat från utvärderingar i Unikum

Bilder/filmer i Sites och Unikum

 

 

 

 

 

 

  AKTIVITETSPLAN (Hur ska vi genomföra det?)

Aktiviteter:

Samarbetslekar/övningar ute och i idrottshallen

Leklådor för den fria leken. Möjlighet till rollekar. Alla får vara med i leken.

Lärandemiljö:

Idrottshallen och utomhus

Ett klassrum med Leklådor.

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback