Skolbanken Logo
Skolbanken

Jag och min närmiljö

Kastanjen, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Närmiljö - vad är det? Hur långt sträcker sig vår närmiljö? vad finns i vår närmiljö? Vad kan vi se, höra och göra i vår närmiljö?

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och  lärande. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden och få egna erfarenheter individuellt och i grupp.

 

Syften

  • Att skapa en trygghet för alla barn i en rik lärandemiljö, på Norrgården - förskolan och i deras närmiljö.
  • Att alla barn ska få möjligheter att utforska sin närmiljö.
  • Att alla barn ska få möjligheter att stimuleras av olika upplevelser och platser i närmiljön.
  • Att alla barn ska få möjligheter att gå på upptäcktsfärd i vårt närområde. Vad finns det - hur ser det ut - vad erbjuder den för aktiviteter och hur ser skogen och naturen ut.
  • Att alla barn ska få möjligheter att uppleva närmiljön genom alla våra sinnen. Känsel, lukt, syn, hörsel och smak

 

 

Metod : Vi tar promenader, upptäcker hela gården och besöker de andra avdelningarna för att barnen ska känna igen sin närmiljö och vara trygg i den. Vi går till närliggande lekparker och andra grönområden som t ex Slätmossens naturpark. Vi besöker kulturhuset och biblioteket.

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och

ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback