Skolbanken Logo
Skolbanken

LPP Estetisk verksamhet Ht 2017

Stenbergaskolan anpassad grundskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • skapa genom bild, musik och slöjd

 • välja och använda olika material, tekniker redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser

 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

   

 

Centralt innehåll:

 

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

 • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

 • Spel på musik- och rytmikinstrument.

 • Rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.

 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

 • Arbetsbeskrivningar, till exempel muntliga eller illustrerade.

   

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

 • Du ska sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.

 • Du ska välja och använda lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i sitt bild- och slöjdarbete.

 • De elever som har trä- och metallslöjd ska skapa något föremål efter instruktion.

 

 

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Skolan arbetar utifrån elevernas förutsättningar och individanpassar uppgifter med utgångspunkt av uppgiftens syfte och utifrån de grundläggande och fördjupade kunskapsnivåerna.

 • Skolan ska erbjuda aktiviteter där eleven ges möjlighet att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker. Detta genom aktiviteter inom ämnesområdet då vi arbetar utifrån temat ”Året och årstiderna”. Vi fortsätter även med att skapa inom temat ”De fyra grundfärgerna- röd, blå, gul och grön”.

 • Inom ämnesområdet ska skolan erbjuda aktiviteter som ger eleverna möjlighet att sjunga och spela på instrument under musiklektioner, ”Storsjung” och vi arbetar förberedande inför vår skolavslutning i juni.

 •  Eleverna ska erbjudas att ta del av teater och framträdanden från Skapande skola.

 • Skolan ska stötta och uppmuntra till samspel och lek, med utgångspunkt från VIP- projektet.

 

 

 

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).

 

 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

 • Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.

 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

 • Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.

 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

 • Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

 • Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

 • Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.

 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 Musik

Hur: Undervisning

     Genom att 1g/v ha ”Storsjung” tillsammans med basgrupp ,3,4,5,6 samt

      ”Förberedelseklassen”. Delta/aktivt medverka:

 Alla elever får inflytande och delaktighet genom att välja sånger och hjälpa till att bekräfta varje elev i våran hälsningssång ” jordgubbslandet”.

     V 34-51 Kända traditionella barnsånger/sånger, rörelsesånger, rim och

        ramsor/sånger.

     V 38 Sånger kopplade till årstiden tema Hösten.

     V 40 Några sånger från andra länder/kulturer

     V 42 Sånger kopplade till Värdegrunden;

       att ”Vara vänner” stärka gemenskapen.

      V 48 -51 Luciasånger, Julsånger, Jullekar

     Genom att 1g/vecka ha musik tillsammans med basgrupp ,3,4,5,6.

      Delta/aktivt medverka

      V 35-51 Sång, rörelse, rytmik, dans, spel på rytminstrument.

              Hejsång- jordgubbslandet

              Lära dej: Lyssna, härma, imitera.

              Tåget – sånglek.

      V 37-44 Rytminstrument; Spela maraccasägg, handtrummor, kongas,     

              Afrikansk trumma till kända sånger.

              ( lyssna, turtagning, samspela.)

       V 45-47 Fallskärmen/ titta gissa

       V 45-49 Vintersånger, luciasånger      

       V 50-51 julsånger Jullekar

             (traditionella sånger, tradition, högtid, sammanhang.)    

 

 
Bild
Vecka
37 Rönnbärshalsband
38 Banka blad
39 Lövrävar
40 Måla spöken
41 Göra höstträd
42 Konstverk av material
43 Haloween
44 Höstlov
45 Vantar
46 Uggla
47 Tusenfotingen
48 Adventstakar/pyssel
49 Julpyssel/ måla kottar
50 Julpyssel
51 Julpyssel
 

    

                           

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mölndals stad - Estetisk verksamhet (träningsskolan)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback