Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Mindfulness

Skattkistans förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 25 juni 2018

Mindfulness ger barn ro... Forskning visar att olika metoder för att lära barn att bli mer närvarande i nuet och mindre splittrade skapar lugn och ett ökat välbefinnande hos barnen. Vi vill ge barnen en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro.

Detta vill vi utveckla:  

Vi vill skapa lugn. Lugn för barnen och lugn för pedagogerna.

Vi vill vara trygga, ansvarskännande vuxna som finns här och nu för barnen.

Och som skapar bästa förutsättningar för barns utveckling, omsorg och lärande.

Vi vill se trygga, harmoniska barn som kan känna ro och stillhet.

 

Så här ska det gå till:

Vi kommer använda oss av Drömmen om de godas metoder i mindfulness. Eftersom vi har en barngrupp med barn mellan 1-3 år kommer vi att använda oss av metoderna som rör stillhet, beröring och rörelse.

Stunder av stillhet vävs naturligt in i den dagliga verksamheten, ro och stillhet är viktigt för inlärning, för vår förmåga att reflektera och för att må bra.

På morgonen möts barn och föräldrar av dämpad belysning och lugn musik när de kommer in på avdelningen. Vi går mot en mörkare årstid så vi kommer ha batteriljus på borden för att skapa ytterligare en skön stämning.

På fruktstunden får barnen bli bekanta med tecknet för lugn och ro samt göra en liten in och utandningsövning och beröring av den egna kroppen för att känna ett lugn och förstärka känslan av välmående. 

Tecknet för lugn och ro kommer vi att använda  vid flera tillfällen när vi känner att det behövs. Uppmuntra barnen att använda tecknet när de känner att vi behöver lugn och ro.

Under våra vilostunder får barn och pedagoger lyssna på skön avslappningsmusik och möjlighet att sträcka ut sig på madrasser och få en fin stund av stillhet och barnen även en härlig känsla i kroppen när de somnar.

Fredlig beröring (massage) tänker vi ska utvecklas vidare hos oss, Erbjuda massage-ramsor och -lekar där barn/barn och barn/pedagog masserar varandra till lugn musik. Det skapar ett lugn och gör att vi går ner i varv. Det stimulerar kroppens "lugn och ro"- hormon oxytocin. Vi tänker att barnen blir mjukare mot varandra, den man berör slår man inte. Viktigt att fråga: Får jag massera dig? Få en förståelse för vikten av att känna av varandras signaler då inte alla barn har språket. Det är helt ok att "säga" nej...

 

Vi kommer att dela barnen i mindre grupper och erbjuda lek både i inne och utemiljön.

I kuben kommer det visas vackra naturfilmer med lugn musik med hjälp av projektorn.

Barn måste ha mycket tid för lek och ha roligt tillsammans.

Utomhuslek stimulerar motoriken och är nyttig för hälsan. Ju mer vi är ute, desto friskare är barnen. Rörelse är också viktig för inlärningen. Därför kommer vi att lägga mycket fokus på lek och rörelse i utemiljön.

Vi kommer uppmuntra barnen att använda sina sinnen i naturen. På våra promenader ska vi ta god tid på oss, stanna upp och lyssna, känna in och reflektera kring barnens upplevelser.

Vi kommer också använda vår utemiljö och skapa små oaser där barnen får möjlighet att känna in stunder med lugn och ro.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Unikum-blogg-lärlogg- utvecklingssamtal

Vår fotoram i tamburen 

 

 

Reflektion/Hur blev det?

Vårt mål att just mindfulness ska komma som en naturlig del i verksamheten, har fallit ut så som tanken var. En lugn stund dagligen där en miljö skapas av nedtonade belysning, tända ljus(batteriljus), som infaller under vår fruktstund. Vi kan se att barnen vet vad som ska komma då vi sätter oss tillsammans på runda mattan. Oftast är det något barn i gruppen som startar tecknet för lugn och ro. Under denna stund blir det oftast ett påtagligt lugn där alla barn gör sin mindfulness på sitt sätt. Vi kan se att det tar olika lång tid för olika barn att ”landa” och uppleva ett lugn i sin kropp. Några barn ser vi att de lättare kan hitta sitt lugn då de sitter i vuxens knä. 

Då belysningen dämpas och ljus tänds under våra måltider, blir det automatiskt att såväl pedagogers som barns tonläge sänks. En känsla av lugn som vi även kan se då föräldrar kommer in vid måltiden och ska lämna sitt barn - lägre röstläge och ofta en kommentar såsom ”vad mysigt ni har det”.

Under våra utevistelser har vi stannat upp och lyssnat på ljud som finns runt omkring oss, barnen har berättat vad de hör, många gånger har något barn spontant stannat upp och uppmanat oss andra att lyssna. Under våren har vi också haft mindfulness under trädens skira blad och barnen har fått en stund med lugn och ro och bara kunnat ta in naturen...

Vi brukar förstärka genom att hålla handen bakom örat och så gör även de barn som uppmanar oss andra att lyssna extra noga.

 

Analys:

Det har blivit tydligt för oss att vårt arbete med att implementera mindfulness i barngruppen har påverkat barnen positivt. Många barn har svårt för att varva ner och finna ro i sig själv. Genom att andas, beröra och lyssna på ord som handlar om värme, känslor och positiva saker om det egna jaget ser vi att många barn kopplar av. Även de gånger som något barn visar missnöje i form av ord och kroppsspråk har efter en stund bara kunnat vara här och nu...

När vi haft mindfulness med insamling i utemiljön har vi uppmanat barnen att blunda för att höra ljuden bättre, det har skapat en högre närvaro hos alla och vi har upplevt mer här och nu. Under våren har vi lagt en filt i gröngräset - vi har tittat upp på himlen/under ett magiskt vackert träds lövverk eller kanske blundat och lyssnat på ljud i vår omgivning, barnen har verkligen fått uppleva naturen här och nu tillsammans.

De har blivit väldigt levande för barnen att lyssna och berätta vad de hör. En dag vid fruktstunden inne hörde vi sirener utanför, då sa ett barn: - Om vi blundar så hör vi bättre. Att vara två år och kunna koppla ihop händelser från utemiljön och sätta i ett nytt sammanhang inne är otroligt spännande att få ta del av. 

De barn som vi ser påvisar känslor av stress, otålighet eller trötthet har det synts ett påtagligt välmående efter en stunds mindfulness. Att då kunna varva ner och möta sin omgivning med ett större lugn och tolerans. 

Då barnen är så små har vi blivit överrumplade av händelser där de själva kunnat påvisa att de vill finna en känsla av lugn. Ett exempel var en dag vid lunchbordet då ett barn höjer sina armar och sen sakta sänker ner samtidigt som han vill uppmärksamma de andra vid bordet på vad han vill uppnå.

 

 

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

Vi tänker utveckla barnens förmåga att använda sina sinnen och inreda ett sinnesrum....

Fortsätta med våra tankar kring mindfulness och medvetet skapa stunder med lugn och ro i barngruppen. Att de ”gamla” barnen är förebilder och visar/ lär de nya barnen insamling och tecknet för lugn och ro...osv.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback