Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Material år 1 2017

Åsaskolan F-2, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 22 september 2017

Vi kan sortera material och föremål på olika sätt tex genom utseende och olika egenskaper. Vi ska undersöka några olika material och pratar om några materials ursprung. När och hur kom man till exempel kom på att tillverka tyg, glas eller plast och hur gick tillverkningen till? Vi kommer också att lära oss om hur vi källsorterar och ev återanvänder dessa material.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att

 • använda fysikens begrepp  när du sorterar material och föremål utifrån egenskaper och utseende. 
 • utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra när du undersöker olika materials egenskaper

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • på ett enkelt sätt sortera olika material utifrån egenskaper, vad de är tillverkade av och dess utseende
 • dokumentera dina slutsatser på ett enkelt men tydligt sätt som du sedan kan redovisa/berätta om för dina kamrater.
 • diskutera och lyssna på dina kamrater när du arbetar i grupp.
 • redogöra för vad några föremål är tillverkade av

Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar och resonerar med dina kamrater
 • Jag tittar på din dokumentation

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • arbeta praktiskt med olika material
 • sortera och undersöka
 • se på film
 • arbeta enskilt och i grupp
 • gå ut och observera

Begrepp som du ska förstå

 • Återvinning
 • Material
 • Hållbarhet
 • Sortera
 • Egenskap

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter