Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

3

Gällingeskolan Lpp-mall (Skriva och ta kort med Ipad - svenska och bild)

Gällingeskolan, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Du ska få beskriva en superhjälte. Du ska låtsas att det är du som är superhjälten. Du ska också få skriva och berätta om ett speciellt uppdrag som din superhjälte har gjort. Du ska också få ta kort med hjälp av en kompis med en Ipad där du poserar som en superhjälte.

Skolan ska

Genom undervisningen i svenska och bild ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

- skapa en text där ord och bild samspelar (hör ihop).

- använar stor bokstav, punkt och mellanrum och andra skiljetecken i din text.

- stava och använda ord och som du ofta använder när du skriver berättelser.

- använda tydlig inledning, handling och avslutning i berättelsen.

- arbeta och använda personbeskrivning till din berättelse.

- bygga upp en bakgrund till din bild med hjälp av färger, linjer m.m.

 

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmågan/färdighet att:

- du kan skapa en text  där ord och bild samspelar (hör ihop).

- du använder stor bokstav, punkt och mellanrum och andra skiljetecken i din text.

- du kan stava och använda ord och som du ofta använder när du skriver berättelser.

- du använder tydlig inledning, handling och avslutning i din berättelser.

- du skriver och få med personbeskrivning i din berättelse.

- du kan bygga upp en bakgrund till din bild med hjälp av färger, linjer m.m.

 

Undervisning

Använda Ipaden till text och bild.

Använda och gå igenom inledning, handling och avslutning.

Måla en bakgrund och klistra in dig som superhjälte på bilden.

Läsa upp din berättelse för klassen.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

- du är aktiv på lektionerna.

- du redovisar ditt arbete i klassen.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter