Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Trädbytarleken

Kärna skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Eleverna får träna tyst kommunikation och samarbete.

Barnen delas in två och två och får sedan ett träd (som kan vara en kon, sten, träd, rockring m.m) som det ska försöka byta med några andra som har ett träd. Det finns 1-2 utan träd som vill ha ett träd. Barnen jagar inte varandra utan de jagar efter ett tomt träd. De får bara använda sig av ögon och ansikte när de ska kommunicera med övriga som står vid träd, inga gester, ljud eller prat. Målet är att barnen ska upptäcka att det kan räcka med ögon och ansikte för att förmedla tankar. Det andra målet är att de ska sprida leken till andra klasskompisar och leka leken under raster och fritidstid.


Läroplanskopplingar

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback