Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Ekologi

Rotskärsskolan 7-9, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Ekologi åk 6 HT

Ekologi

 

Ämnen

 Innehåll

Från kriterierna

C-nivå 

 Från kriterierna

C-nivå 

Från kriterierna
C-nivå 

 Höstförsöket

 Vi undersöker när trädens löv ändrar färg, fälls och varför detta sker.

 Eleven kan genomföra fältstudier

och andra undersökningar utifrån

givna planeringar och även

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon be­ arbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder

eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.


 Eleven kan jämföra resultaten

med frågeställningarna och

drar då utvecklade slutsatser

med relativt god koppling till

biologiska modeller och teorier.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

 

 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 Kvistförsöket

 Vi undersöker vad som händer när man plockar kvistar och sätter dem i vatten på HÖSTEN

 

 Se höstförsöket

 

 Växthuseffekten

 Undersöker vad växthuseffekten är: om det alltid har funnits eller om det är nytt.

 Dessutom för eleven utvecklade

och relativt väl underbyggda

resonemang kring hur människan

 påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar

hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

 

 Ekosystemtjänster

 Tar reda på vad detta är och på vilket/vilka sätt vi är beroende av dessa tjänster från naturen.

 

 Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden 

med utvecklade motiveringar

samtskriver några tänkbara 

konsekvenser.

 

 Biotoper

 Vi undersöker olika biotoper och vilka djur som gärna bor där.

 Eleven undersöker olika faktorers

inverkan på ekosystem och

populationer och beskriver då 

förhållandevis komplexa ekologiska

samband och för­ klarar och visar 

på samband kring energiflöden 

och kretslopp.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Extrauppgift - Biologi
Extrauppgift - Biologi
Extrauppgift - Biologi
Extrauppgift - Biologi
Diagnos - Torsdag 21/9-2017
Exkursionsrapport - Höstförsöket

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback