Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Låtanalys

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Ni kommer att lära er om struktur i musik, olika instrument och andra musikaliska termer och begrepp genom att analysera en låt.

- Vi analysera ett par låtar i klassen, jag berättar om olika sätt att lyssna på musik och analysera.

- Ni analysera en låt som läxa 

- Välj en låt som du tycker om eller är intressant för dig.

- Skriv ca en sida A4 där du analyserar vad händer i låten, t.ex när kommer vers och refränger? Vilka instrument hör du? Finns det olika nivåer på dynamik (volym) osv


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kriteria
Dr Smith

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback